تماس با ما: 5-02634213594 فکس: 02634418094 -  ایمیل: info@sabzpalayesh.ir

ثبت نام کاربران

پسماندها حاصل فعالیت های متنوع انسانی در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، بهداشتی و خدماتی می باشند. مدیریت پسماندها امری مهم و ضروری بوده و ارایه خدمات در حوزه پسماندها امری با اهمیت محسوب می گردد. مجموعه فعالیت های معرفی شده زیر بخشی از توان این شرکت در حوزه مدیریت اجرایی پسماندها می باشد.

مطالعات کمی و کیفی (Inventory) پسماندهای عادی، صنعتی، پزشکی و کشاورزی

تدوین و اجرای برنامه های مدیریت پسماند های صنعتی و خطرناک ( کنترل، تصفیه، کاهش آلودگی و دفع ) بر اساس روش های استاندارد

تدوین و اجرای برنامه های پسماند های شهری ( کنترل، تصفیه، کاهش آلودگی و دفع ) بر اساس روش های استاندارد

تدوین برنامه عملیاتی پسماند های صنعتی

طراحی بانک اطلاعات پسماند و نرم افزار های تخصصی

ارائۀ خدمات مشاوره ای در زمینه بازیافت مواد و پسماندها

آنالیز پارامتر های فیزیکی و شیمیائی پسماند های صنعتی، پزشکی، شهری

حمل و انتقال پسماندهای مشمول کنوانسیون های بین المللی(Basel- Stockholm- Rotterdam)

مشاوره، طراحی، تولید و راه اندازی زباله سوزهای بیمارستانی

خدمات مشاوره، پیاده سازی و آموزش در زمینه ایمنی و بهداشت مواجهه با پسماندها

امحاء لامپ های فلورسنت

طراحی و اجرای لند فیل های صنعتی

طراحی و اجرای مراکز و مجتمع های بازیافتی

با ما در تماس باشید

کرج - نرسیده به فلکه اول گوهردشت  - روبروی خیابان داریوش - خیابان روزبهانی (کوی اتحاد) - پلاک ۶۸ - طبقه دوم

تـلفـن: 95-02634213594

فکس:   02634418094

info@sabzpalayesh.ir