ثبت نام کاربران

مقادير مجاز آلاينده ها در فاضلاب واحد صنعتي هنگام تخليه به شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك

 

واحد

مقدار

پارامتر

ميليگرم در ليتر

2000

COD

ميليگرم در ليتر

1000

BOD5

 

8/5-6/5

PH

ميليگرم در ليتر

50

چربي و روغن

ميليگرم در ليتر

400

سولفات ها

ميليگرم در ليتر

300

مواد معلقTSS

درجه سانتيگراد

45

درجه حرارت

ميليگرم در ليتر

در حد صفر

كليه موادي كه باعث رسوب در شبكه مي-
شوند مثل سولفات سديم، آهك، شن، سيمان
و بطور كلي مواد دانه اي

ميليگرم در ليتر

300

مواد محلولTDS

ميليگرم در ليتر

در حد صفر

كليه اشياء و قطعات جامد مانند شيشه،
سنگ، كاه، چوب و قطعات چيني و يا قوطي
كنسرو و...

ميليگرم در ليتر

در حد صفر

مواد سمي با منشاء آلي

ميليگرم در ليتر

در حد صفر

مواد سمي با منشاء غير آلي

ميليگرم در ليتر

در حد صفر

فلزات سنگين

 

با ما در تماس باشید

کرج - نرسیده به فلکه اول گوهردشت  - روبروی خیابان داریوش - خیابان روزبهانی (کوی اتحاد) - پلاک ۶۸ - طبقه دوم

تـلفـن: 95-02634213594

فکس:   02634418094

info@sabzpalayesh.ir